RO Toezicht


Veel overtredingen binnen een gemeente bestaan uit overtredingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Denk aan bouwen of gebruik, welke in strijd is met de bestemmingsplanregels die op het desbetreffende perceel gelden. Vaak is de gemeente op de hoogte van deze overtredingen, maar ontbreekt het aan capaciteit om de diverse overtredingen goed in beeld te brengen. Archytes Overheidsprofessionals heeft zeer ervaren medewerkers die dit voor u kunnen inventariseren. Wij leveren u een goede toezichtrapportage inclusief een overzicht van alle overtredingen.

 

Archytes is van mening dat deze controles of inventarisaties integraal moeten worden opgepakt binnen de organisatie. Deze capaciteit is er echter niet altijd. Wij kunnen de disciplines Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor u bundelen. Deze kunt u in het geheel uitbesteden of wij kunnen dit voor u coördineren. Deze diensten kunnen vanzelfsprekend worden aangevuld met Brandweer, Waterschap of andere diensten. Met een complete inventarisatie neemt de kans op fouten in procedures af. Dit betekent  een kostenbesparing in de inzet van de handhavingsjuristen. Op deze wijze kunnen wij u optimaal ondersteunen in de toezichtwerkzaamheden.

 

Gebiedsinventarisaties

 

Vanwege de vele nieuwe bestemmingsplannen die onlangs zijn ontwikkeld is het handig om overtredingen binnen uw gemeente te wraken. Op deze manier kan worden voorkomen dat strijdig gebruik onder een overgangsrechtbepaling komt te vallen.

 

Een inventarisatie is daarvoor van groot belang. Archytes kan u als organisatie ondersteunen met het opzetten en uitvoeren van een inventarisatie van uw grondgebied. Dit kan eventueel ondersteund worden door luchtfoto's (indien niet in uw bezit) en inspecties op locatie om overtredingen beter te documenteren.

 

Wij hebben ruime ervaring in gebiedsinventarisatie-projecten. Onze medewerkers worden altijd ondersteund door onze handhavingsjuristen zodat de rapportages en inventarisatie voldoet aan de juridische eisen om uw handhaving gestalte te geven. Desgewenst kunnen wij u ook voorzien van standaard documenten om u in het vervolg sneller en efficiënter te kunnen laten werken zonder inbreng van onze medewerkers. Deze documenten stellen wij bij een opdrachtverstrekking zonder kosten ter beschikking. Wij zijn van mening dat d.m.v. deling van standaarddocumenten de kwaliteit op een eenvoudige en snelle wijze verbeterd kan worden bij onze klanten.

 

Permanente bewoning, huisvesting tijdelijke werknemers

 

Bij veel gemeenten heerst een probleem van permanente bewoning van recreatiewoningen of de huisvesting van tijdelijke werknemers in recreatiewoningen. Voor veel gemeenten is de handhaving op deze overtredingen een kostbare aangelegenheid. Daar komt bij dat het vaak veel tijd vergt om dergelijke overtredingen op te lossen met een politiek gevoelige noot. Mensen uit woningen zetten is namelijk nooit een populaire maatregel.

 

Inventarisatie en handhaving

Archytes Overheidsprofessionals heeft daarom een methode ontwikkeld om de situatie van permanente bewoning van recreatiewoningen op een efficiënte manier te handhaven binnen uw gemeente. Deze creatieve methode helpt u als gemeente om deze zaken voortvarend op te pakken tegen een minimale inzet. De inventarisaties en controles kunt u ook aan ons overlaten. Onze methode van handhaving en toezicht staat garant voor efficiënte en resultaatgerichte controles waarbij u wordt ondersteunt in de juridische handhaving.

 

Tijdelijke bewoning

Recreatieterreinen worden steeds vaker in strijd met het bestemmingsplan gebruikt door de huisvesting van tijdelijke werknemers. Deze tijdelijke werknemers worden ook  aangetroffen in woningen, bedrijfspanden en agrarische bedrijven.. Archytes Overheidsprofessionals kan u in deze problematiek door haar ervaring ondersteunen. Wij kunnen voor uw gemeente een inventarisatie opstellen en de locaties waar  tijdelijke werknemers verblijven controleren op (brand)veiligheid. Onze kwalitatief hoogwaardige toezichthouders/handhavers en juristen kunnen de problematiek voor u in beeld brengen. Wij kunnen u ook ondersteunen in het opstellen van op maat gemaakt beleid en de juridische afhandeling van de problematiek.

 

Voor meer informatie komen wij graag langs bij u op locatie om u te adviseren op de specifieke situatie en met name wat voor een soort Toezichthouder/handhaver of jurist bij uw organisatie past. Wij screenen onze medewerkers zorgvuldig op competenties en persoonlijkheid zodat wij u de goede match kunnen bieden voor uw organisatie. Voor een afspraak of vragen kunt u contact opnemen met de heer Maarten Muns 

0513 - 71 39 89

06 - 575 83 455

 

 Vestiging Heerenveen

Ons kantoor is gevestigd tegenover het Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen. Aan de Abe Lenstra Boulevard hebben wij tevens de beschikking over diverse leslocaties voor het geven van onze trainingen & opleidingen.
Wij nodigen u van harte uit om bij ons op bezoek te komen. Uiteraard is het maken van een afspraak wenselijk om gericht met u een gesprek te hebben over de diensten die wij leveren.
Gratis parkeerruimte is voldoende aanwezig aan de Abe Lenstra Boulevard en de locatie is tevens goed bereikbaar per OV.

Adres

Abe Lenstra Boulevard 50-IA
8448 JB Heerenveen
Telefoon: 0513 - 71 39 89
Email: info@archytes.nl
wordpress themes

Copyright © 2013|Design by: www.grapehics.nl