Sociaal Domein

Werk

Archytes Overheidsprofessionals biedt professionals op het gebied van Werk. Dit beleidsterrein is nogal breed. Van regionaal arbeidsmarktbeleid tot individuele begeleiding van uitkeringsgerechtigden. Daarom ondersteunt Archytes Overheidsprofessionals u in Regionaal arbeidsmarktbeleid, Sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand en Werkgeversbenadering.

 

Inkomen

De gemeente krijgt steeds meer inkomensvoorzieningen in haar takenpakket door de decentralisatie. De invoering van de Wet werken naar vermogen heeft als gevolg dat de doelgroep die is aangewezen op gemeentelijke inkomensondersteuning is gegroeid. Archytes Overheidsprofessionals kan u ondersteunen wanneer het gaat over inkomensvoorzieningen en rechtmatigheid. Wij hebben overheidsprofessionals op het gebied van Wet werk en bijstand, Bijzondere bijstand, Armoede- en minimabeleid en de handhaving bij misbruik van deze voorzieningen.

 

Participatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning geeft aan dat meedoen zeer belangrijk is. Ook op het terrein van de Wet werk en bijstand en de daarvoor in de plaats komende Wet werken naar vermogen is dit het uitgangspunt. Archytes Overheidsprofessionals kan personeel leveren om u op de onderstaande gebieden te ondersteunen, maar u kunt ons ook om advies vragen voor afgebakende producten. 

 

•  Wet maatschappelijke ondersteuning
•  Wet werk en bijstand
•  Wet werken naar vermogen
•  Wet Inburgering
•  Schuldhulpverlening

 

Decentralisaties

De wetgeving op het gebied van sociale zekerheid is op dit moment in onrustig vaarwater. De transitie Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo, werk en inkomen en passend onderwijs zijn hiervan onderwerp van gesprek.

Met al deze transities wil de Rijksoverheid tegelijkertijd bezuinigen waardoor de gemeente minder geld krijgt om de taken uit te voeren dan er nu beschikbaar is. Men moet efficiënter gaan werken. Daarom is het voor gemeenten van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij deze decentralisaties om door middel van een goede aanpak deze transities te laten slagen. Archytes Overheidsprofessionals kan u daarbij op alle niveaus ondersteunen. Denk daarbij aan:

 

  • De procesbegeleiding van de transities;
  • Het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen voor uw organisatie;
  • De (integrale) beleidsontwikkeling;
  • De ontwikkeling van de organisatie;
  • Het stimuleren en realiseren van samenwerking;
  • Implementatietrajecten.

 

 

De overheidsprofessionals van Archytes zijn zeer ervaren adviseurs met specifieke vaardigheden op de betreffende vakgebieden. Jeugdzorg is bijvoorbeeld een expertise die wij zeer hoog in het vaandel hebben. Wij zijn dan ook in gesprek met de diverse partijen en investeren in deze transitie om u als klant zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Inhoudelijk zijn onze overheidsprofessionals op de hoogte van wat er op de gemeente afkomt. Ook zijn zij veelzijdig in hun advisering zodat ze over hun eigen vakinhoudelijke schaduw heen kunnen stappen. Aangezien wij in de gehele breedte van het takenpakket van de lokale overheden werkzaam zijn, zien wij ook sneller dwarsverbanden. Deze kunnen helpen een eventuele transitie goed te laten slagen. Financiële experts met expertise in gemeentelijke financiën en bestuurskundigen van ons bureau zijn daarbij onmisbare overheidsprofessionals voor grote transities zoals deze.

 

Uiteraard is elke gemeente een unieke organisatie en daarom moet in dergelijke transities maatwerk geleverd worden. Archytes Overheidsprofessionals sluit aan bij uw behoefte als bestuur en uw organisatie, waarbij niet voorbij wordt gegaan aan de maatschappelijke omgevingsfactoren, welke van groot belang zijn. Voor deze transities komen wij graag met u in gesprek.

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Maarten Muns:

m.muns@archytes.nl

0513 - 71 39 89

06 - 575 83 455

 
 

 Vestiging Heerenveen

Ons kantoor is gevestigd tegenover het Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen. Aan de Abe Lenstra Boulevard hebben wij tevens de beschikking over diverse leslocaties voor het geven van onze trainingen & opleidingen.
Wij nodigen u van harte uit om bij ons op bezoek te komen. Uiteraard is het maken van een afspraak wenselijk om gericht met u een gesprek te hebben over de diensten die wij leveren.
Gratis parkeerruimte is voldoende aanwezig aan de Abe Lenstra Boulevard en de locatie is tevens goed bereikbaar per OV.

Adres

Abe Lenstra Boulevard 50-IA
8448 JB Heerenveen
Telefoon: 0513 - 71 39 89
Email: info@archytes.nl
wordpress themes

Copyright © 2013|Design by: www.grapehics.nl